top of page

Rad na video sadržaju je nešto na čemu želimo intenzivno da radimo u narednom periodu. U sklopu ovog cilja početkom 2023. smo pokrenuli naš youtube kanal na kom učimo o videografiji. 

bottom of page